Privacyverklaring
Opleidingscentrum Body & Mind, bezoek adres gevestigd op C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle en post adres gevestigd op Elstarstraat 38, 4421 DT te Kapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.bmopleidingen.nl, Elstarstraat 38, 4421 DT Kapelle, 0629119858. Mark van der Moere is eigenaar van Opleidingscentrum Body & Mind en hij is te bereiken via mark@bmopleidingen.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Opleidingscentrum Body & Mind verwerkt persoonsgegevens zodat de opleiding of cursus waar nodig aangepast kan worden op u als persoon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Adres, postcode, woonplaats;
Geboortedatum;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Medische bijzonderheden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Opleidingscentrum Body & Mind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Inschrijven voor cursussen en/of opleidingen.
  • Informatie die voor u van belang kan zijn, informatief of financieel.
  • Persoonlijk contact.
  • Het versturen van facturen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Opleidingscentrum Body & Mind bewaart uw gegevens in de cursistenadministratie zonder vooraf vastgestelde tijdsduur. Mark van der Moere is als eigenaar de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken. Wanneer u zich wenst uit te schrijven uit de administratie word u meteen uit het systeem verwijderd.

Delen met derden?
Opleidingscentrum Body en Mind deelt uw persoonsgegevens alleen (na uw toestemming) binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En dan altijd na uw toestemming. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming openbaar maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek per e-mail naar mark@bmopleidingen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Opleidingscentrum Body en Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mark@bmopleidingen.nl